Sobre Nosaltres

Productes de la crítica social i econòmica i del cooperativisme, amb experiències diferents però amb una mateixa meta, ens hem juntat per materialitzar un somni en el que creiem.

Som persones en transició decreixentista, que portem uns anys empoderant-nos tot recuperant coneixements útils per a cobrir les necessitats bàsiques de forma individual o col·lectiva. Hem viscut d’aprop les realitats locals i considerem que és de vital importància recuperar la sobirania, com a ciutadans, en aspectes tant vitals com l’alimentació.

Hem experimentat amb tècniques de cultiu i elaboració innocus o inclús beneficiosos pel medi, amb tècniques de construcció més sostenibles i eficients, amb coneixements que amplien la nostra visió de l’entorn proper i hem participat de processos de somni, decisió, acció i celebració col·lectives en l’evolució que ha patit l’Ecoxarxa Penedès en els últims anys. Això ens porta a voler materialitzar alternatives sòlides a les estructures imperants, que l’únic que propicien és la distribució de riquesa des de la base ciutadana cap a les elits.

Amb el que hem viscut i observat, hem volgut crear un pont entre la consciència ciutadana i els productes de qualitat amb repercussió econòmica d’àmbit local. Així, lo Traginer, vol apuntalar bé aquest pont per garantir un fàcil accés a participar en crear un motor de canvi real.

Ajudant als petits productors de la zona, enfortim el teixit econòmic de proximitat i col·laborem en projectes conscients i preocupats pel seu impacte mediambiental. D’aquesta forma escollim quin és el model que volem.

Desplaçat dalt de tot