• mostra de bioconstrucció i permacultura

La Mostra de Bioconstrucció i Permacultura, organitzada per EcoXarxa Penedès, aglutina els professionals, entitats i col·lectius que treballen en aquests àmbits dins el nostre territori.

La finalitat de la Mostra és difondre i donar a conèixer a un públic més ampli aquests tipus de pràctiques, que són més respectuoses amb el medi ambient i amb les persones.

També acull i promociona l’economia que s’està desenvolupant al voltant de la moneda social al territori de l’Àmbit Penedès.

La bioconstrucció és una disciplina que fomenta l’ús de materials naturals per a la construcció. Juntament amb la bioarquitectura es treballa la relació entre l’ésser humà i el seu entorn edificat, buscant una visió holística. Es té en compte com afecta l’espai a la salut, el medi ambient, el benestar i la creativitat. Aquestes disciplines, construeixen espais lliures de tòxics amb materials naturals i no adulterats, intenten fer edificis el més eficients possible energèticament, s’eviten els camps electromagnètics i ones perjudicials per a la salut i es regulen les humitats interiors reduint la presència de fongs al·lèrgens, entre d’altres coses.

La permacultura és un conjunt de pràctiques i formes de treballar que dissenyen un territori que imita els patrons i les relacions que es troben a la natura i que al mateix temps produeix aliments, fibres i energia per tal d’abastir les necessitats locals. Per la permacultura són essencials les persones, els seus edificis i la manera d’organitzar-se per tal de fer una cultura sostenible permanent. D’aquesta manera es creen petits canvis locals que afecten les actuacions en el medi ambient en general, l’agricultura ecològica, la tecnologia apropiada, les comunitats i altres moviments per a la creació d’un món sostenible.